Difuzéry - Ventilační klapky - NEW WIN CZ s.r.o.

Difuzéry - Ventilační klapky

Ventilační klapky v oknech umožňují přívod vzduchu do obytných prostor. I při úplně uzavřeném okně je do místnosti přiváděn čerstvý vzduch nutný k zaručení účinného větrání. Ventilační klapky jsou montovány v horní části okna. Venkovní vzduch protéká nad hlavami lidí pobývajících v místnosti, což brání nepříjemnému jevu průvanu a následnému pocitu nepohodlí uživatelů.

Ventilační klapky montujeme do pokojů a případně také v kuchyni, vzduch pak proudí celým bytem do místností vybavených ventilačními kanály (kuchyně, koupelna, WC), odkud je odstraňováno ven společně se vznikajícími nečistotami.

 

Podle způsobu fungování rozlišujeme:

ventilační klapky řízené hygroskopicky

– ovládané automaticky. Objem průtoku vzduchu závisí na obsahu vodní páry (relativní vzdušná vlhkost) v místnosti, tzn. na znečištění vzduchu v důsledku takové činnosti, např. praní, vaření, sušení apod. Jako ovládací čidlo slouží polyamidová páska, která v důsledku změn relativní vzdušné vlhkosti mění svou délku, což způsobuje větší nebo menší otevření průduchu, a tím pádem přivede větší nebo menší objem čerstvého vzduchu do místnosti. Nevyžadují zásah uživatele.

 

ventilační klapky tlakové

- samoregulační. Množství přiváděného vzduchu závisí na rozdílu tlaku uvnitř místnosti a venku. Pokračuje tak dlouho, až výkon ventilační klapky dosáhne maximální hodnotu. V případě dalšího růstu se křidélka vychýlí a omezí množství přiváděného vzduchu. K takové situaci může dojít např. při nárazech větru. Uživatel má možnost uzavřít clony a omezit tak průtok vzduchu na minimum.

 

ventilační klapky ovládané ručně

- uživatel sám nastavuje šíři otevření ventilační klapky a rozhoduje tak o množství přiváděného vzduchu. Ručně mění polohu průduchu ventilační klapky.

Je třeba mít na paměti, že nedostatečná ventilace místností je příčinou:

  • srážení vodní páry na povrchu okenních skel;
  • vlhkosti v místnostech, která vytváří příznivé prostředí pro růst plísní a hub;
  • špatné nálady osob pobývajících v místnosti. Snížená výměna vzduchu může způsobovat bolesti hlavy, nemoci horních cest dýchacích, alergie apod
  • vzniku nepříjemného zápachu, často po dlouhé nepřítomnosti uživatelů;
  • zvýšená koncentrace toxických látek, které se uvolňují z nábytku a povrchových materiálů;
  • nedostatek vzduchu nezbytného ke spalování paliva v plynových sporácích, krbech apod;