Proč právě dřevěná okna? - NEW WIN CZ s.r.o.

Proč právě dřevěná okna?

Proč právě dřevěná okna?

Velmi častou a hlavní otázkou při výběru oken je  volba  materiálu ze kterých jsou vyrobeny okna, nebo dveře.

Dřevo je  přírodní materiál  s nezaměnitelnou charakteristikou, který působí příjemným a teplým dojmem s pocitem a dotekem přírody.

Dnešní  doba přináší  nové materiály, technologie a lidé samozřejmě vyžadují pokrok. S tím jsou spojeny i otázky a názory na okna dřevěná - versus plastová okna.

Plastová okna jsou vyráběna z chemicky vyráběných  materiálů (PVC). Mezi nepopíratelně  značné přednosti těchto  nových materiálů je   bezúdržbovost, která je v dnešní době požadována a je  zapříčiněna tempem životního stylu. Je to však  přednost  velmi relativní. Pořízení nových oken je   značným nákladem  s výhledem dlouhodobé investice. Po několikaletém  vystavení oken slunečnímu záření, mechanickým vlivům a povětrnostním podmínkám i tyto relativně rádo-by bezúdržbové materiály budou zaručeně potřebovat  údržbu a renovaci ( především okna plastová s tmavým dekorem přitahují více slunečního záření a jsou tím pádem více zahřívána a namáhána). A teď odpověď na otázku: “Je opravdu bezúdržbovost takovou výhodou – jak udržovat bezúdržbové materiály u kterých není možnost renovace a údržby ?“

Naproti tomu  dřevo je snadno opravitelné a údržba zajišťuje stále velmi pěkný vzhled. I mechanicky poškozené okno lze  pomocí speciálních plnicích tmelů a vosků opravit a  prodloužit jeho  vzhled, funkčnost a životnost.

 

Dřevěná okna a balkónové dveře typu EURO

Jak dlouho nám vydrží

Dřevěná okna se vyrábějí  již spoustu let. Žádný jiný materiál neprokazuje  svou  životnost přesvědčivějším způsobem  než dřevo.  Ještě dnes se můžeme  setkat s okny ve starých staveních a chalupách,  která slouží již několik desítek let, ba i sta let. I přesto, že okna nebyla natřena dnešními  moderními laky a  barvami, slouží  dodnes.  Pokrok v dnešních moderních technologiích  zaručuje dlouhou životnost dřevěných oken. Jiné materiály musí  svou životnost teprve dokázat.

Díky zkvalitnění povrchových úprav se interval údržby dřevěných oken několikanásobně prodloužil. Renovace povrchové úpravy by se měla provádět dle povětrnostních vlivů jen za účelem uchování stálosti dobrého vzhledu. Dřevěná okna tak i po 25 letech mohou vypadat jako okna nová a to  i po době, kdy umělým materiálům končí životnost a musí se vyměnit. Moderní, ekologické  a zdravotně nezávadné lazury nebo barvy neoprýskají a propouští páry. Jejich odolnost vůči UV záření zaručuje brilantní barevnost.

 

Nekroutí se a je pevné

Dřevěné eurookno vyniká svou stabilitou a pevností a to bez ohledu na velikost i tvar výplní. Okenní rámy se působením slunečního záření zahřívají až na 80° Celsia. To není pro dřevo žádný problém. Ze všech materiálů používaných pro výrobu oken má  dřevo nejnižší součinitel tepelné roztažnosti, nejmenší koeficient tvarových změn, vyniká vysokou pevností při relativně nízké hmotnosti. Tento velice dobrý součinitel  délkové roztažnosti dřeva umožňuje díky bezpečné statice neuvěřitelné množství konstrukčních řešení, které oceňují stavebníci a architekti.

Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken ( především větších rozměrů) a  dveří. Následkem může být nedostatečná zvuková  a tepelná izolace i špatná ochrana proti hustému dešti.

 

Důležitá je kvalita použité dřeviny

Důležitá je kvalita použité dřevinyKvalitní dřevěné okno nebo dveře musí být odolné také na mechanické vlivy. V tomto případě má velký význam především hustota dřeva. Právě od ní záleží, jestli kovové elementy( šrouby, závěsy, kování ) budou pevně upevněny do rámu. Při zakoupení oken pamatujme na to, aby hustota dřeva ze kterého jsou vyrobena, byla vyšší než 450 kg/m3. Materiál o nižší hustotě bude méně odolný na působení mechanických vlivů.

Pro naše výrobky GALUX používáme především řezivo dub, meranti, mahagon nejvyšší kvality. Je třeba podtrhnout, že zaručujeme vyšší váhu dřeviny než li je podmínkou 450kg/m3 - vyrábíme např. z meranti o 550-650kg/m3 - white meranti,. 800kg/m3 – dub , dále 900 - 1100 kg/m3 - mahagon. Jako jediný producent v Polsku a Evropě vydáme certifikáty, zaručující druh a kvalitu použitého řeziva.

 

Tepelné vlastnosti a izolace

Dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolací. Ta je vyjádřena hodnotou K a tato činí 1,4 – 1,6 W/m²K. Tyto hodnoty tepelné izolace dřeva zabraňují rovněž vyzařování chladu okenního rámu a tím i kondenzaci vodních par.

 

Zvuková izolace je ticho v bytě

Moderní konstrukce s dřevěnými okny poskytují vynikající zvukovou izolaci. Profily ze dřeva jehličnatých stromů ve spojení se speciálními skly dosahují optimálních hodnot zvukové izolace ve výši přes 38 dB. Jsou vhodné dokonce pro použití v blízkosti letišť.

 

Ochrana proti požáru

Okna zasklená protipožárním sklem jsou schopna odolávat šíření ohně až 15 minut. Při zuhelnatění povrchu vznikne izolační vrstva a dřevo hoří pomaleji do hloubky. Při požáru nevznikají dioxiny a kyselina chlorovodíková jako v případě PVC.

 

Údržba a  péče oken z přírodního materiálu

„Častý argument lidí, kteří si pořídí plastová okna je, že se jim prostě nechce dřevěná okna natírat. Musíme si však uvědomit, jak pokročily technologie, kvalita výrobků a materiálů. Stejně tak pokročil i vývoj veškerých lazur, nátěrů a povrchových úprav dřeva.

Dvakrát za rok je vhodné dřevěný povrch elementů omýt čistou vodou  z důvodu odstranění prachu a jiného znečištění. Povrch dřevěných částí  jednou až dvakrát za rok pokrýt ochranným mlékem např. Sigma Holzphlegemilch shodně  s přiloženou instrukcí. Dnešní nátěry zaručují při základní údržbě dlouhou životnost, k jejich degradaci dochází mnohem pomaleji než tomu bylo dříve a jsou celkem snadno opravitelné.“ (viz otázky a rady- renovace)

Vzhledem k tomu, že se dřevěná okna elektrostaticky nenabíjejí, nepřitahují tolik nečistoty jako  PVC. To platí jak pro vnější, tak i pro vnitřní prostory a to především ve městech a průmyslových částech s předpokladem znečistěného ovzduší. Jestliže bude dodržován postup údržby dřevěných oken, budete mile překvapeni dlouhou životností, funkčností, příjemným komfortem – OKNO JE OKEM DOMU.

 

Co je předností dřeva

Co je předností dřevaJako přírodní materiál má  schopnost nasát vodní páry z okolního vzduchu, ukládat a opět vydávat, což zajišťuje  příjemné klima v prostoru. Člověk vydýchá denně  více nežli 1 litr vlhkosti. V případě dřeva nemá plíseň šanci a Vy žijete v příjemném a zdravém prostředí.

 

Dřevěná okna

 • dlouhodobě ověřený materiál pro výrobu oken
 • ekologický materiál, který nezatěžuje životní prostředí
 • dřevo má při minimální údržbě dlouhou životnost
 • dřevo má nejlepší fyzikální a mechanické vlastnosti
 • výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
 • s nejnižším koeficientem tepelné roztažnosti (ovlivňuje funkčnost okna při různých teplotách)
 • dřevo je snadno opravitelné a údržba zajišťuje stále velmi pěkný vzhled
 • dřevěné eurookno vyniká svou stabilitou a pevností, větší tuhost rámů (rámové spoje oproti plastu)
 • Tepelné zvukové a protipožární vlastnosti jsou ze všech materiálů u dřeva nejlepší.

Plastová okna

 • plastová okna stárnou stejně jako dřevěná - obnova plastových oken je prakticky nemožná
 • povrchová poškození jsou taktéž neopravitelná
 • neprodyšnost plastových oken
 • menší tuhost rámů – velká křídla sedají, což se časem projeví na horší funkčnosti
 • plastová okna jsou vhodná tam, kde nejsou požadovány vysoké estetické nároky
 • Výhodou je pořizovací cena, která odpovídá užitné hodnotě a životnosti okna.